Praktische informatie

Separator
Tarief – Vergoeding – Afspraken

TARIEF

€ 90,-per consult
  • BETALING
    Betaling na afloop van de sessie door middel van pinbetaling.
  • FACTUUR
    Deze ontvang je achteraf per mail (eventueel nodig voor de declaratie bij jouw zorgverzekeraar).

KENNISMAKINGSGESPREK

Tijdens een eerste afspraak (intake/ kennismakingsgesprek) kom je erachter wat haptotherapie voor jou kan betekenen en of mijn werkwijze bij je past. Het kennismakingsgesprek kost € 90,-.

VERGOEDING

Vergoeding is vaak (gedeeltelijk) mogelijk via aanvullende zorgverzekering. Er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor Haptotherapeuten (VVH).

Zie voor meer informatie de zorgpolis van jouw zorgverzekering en/of het overzicht van vergoedingen per verzekeraar op de website van de VVH.

VERWIJZING

Voor Haptotherapie is geen verwijzing van een huisarts nodig.

TOEGANKELIJKHEID

De praktijk is via een trap te bereiken. Indien dit een probleem vormt, is er een alternatief mogelijk. Neem dan even contact op.

COVID-19 MAATREGELEN

Wij vragen je om eerlijk en volledig antwoord te geven op de screening vragen hieronder.

Blijf thuis als je klachten hebt of als jouw huisgenoot ziek is.

Was jouw handen bij binnenkomst en vertrek van de praktijk.

Raak zo min mogelijk aan (bijv. deurklinken, tafels, stoelen, ga zo mogelijk thuis naar het toilet).

Houdt zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
Betreedt zo veel mogelijk de praktijk alleen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

SCREENING VRAGEN

  • Heb je een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  • Heb je de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heb je huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij jouzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als alle vragen met nee worden beantwoord kunnen we de afspraak door laten gaan, natuurlijk met in acht neming van de overige maatregelen – zoals hierboven genoemd.

AFSPRAAK ANNULEREN OF VERPLAATSEN

Afspraken verplaatsen of annuleren kan telefonisch of per sms/ app.

Als afspraken minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor afspraken die niet (tijdig) zijn afgezegd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

PRIVACY

Natuurlijk vindt Haptonoord jouw privacy heel belangrijk en wordt er daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgegaan.

Dat is ook verplicht. Ingrijpende veranderingen in de privacywetgeving moeten ervoor zorgen dat de privacy van personen nog beter beschermd is.

Haptonoord publiceert daarom uitgebreid wat er met persoonsgegevens gebeurt, zowel in de praktijk als op de website.