Privacyverklaring

Separator
Haptonoord vindt uw privacy belangrijk!
Haptonoord gaat zorgvuldig met uw privacy om. Hier leest u daar meer over.

Privacyverklaring Praktijk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  • NAW-gegevens verzekerde
  • Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  • Kosten van de behandeling

Privacyverklaring Website

Dit deel van de privacyverklaring geldt alleen voor het gebruik van de website (www.haptonoord.nl) en is bedoeld om u als websitebezoeker duidelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan. We omschrijven hierin wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Haptonoord kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Haptonoord verstrekt. Haptonoord kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam (alleen als u het contactformulier gebruikt); e-mailadres (alleen als u het contactformulier gebruikt); gegevens over uw activiteiten op onze website (voor zo veel mogelijk geanonimiseerde analysedoeleinden).

WAAROM HAPTONOORD GEGEVENS NODIG HEEFT

Haptonoord verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u het contactformulier op de website gebruikt, om u per e-mail een reactie op uw vraag of opmerking te kunnen sturen. Daarnaast analyseert Haptonoord uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

HOE LANG HAPTONOORD GEGEVENS BEWAART

Haptonoord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Haptonoord verstrekt de gegevens die u bij het invullen van het contactformulier achter laat, nooit aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Haptonoord worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Haptonoord gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Haptonoord maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Haptonoord bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Haptonoord te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Haptonoord heeft hier geen invloed op. Haptonoord heeft Google geen toestemming gegeven om via Haptonoord verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@haptonoord.nl. Haptonoord zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Haptonoord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Haptonoord maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Haptonoord verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Haptonoord op via info@haptonoord.nl. www.haptonoord.nl is een website van Haptonoord.

Haptonoord is als volgt te bereiken:

Menkemaheerd 8
9737 LD Groningen
06 – 42 21 23 70
info@haptonoord.nl